HẸN GIỜ GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH
  • 1 Nhập thông tin ,đảm bảo
    Điện thoại và Email chính xác
  • 2 Cuộc hẹn được ghi nhận và sẽ được xác nhận trong 04 tiếng
  • 3 In Phiếu hẹn giờ/đưa tin nhắn SMS xác nhận khi đến thực hiện giao dịch

Họ và tên
Đơn vị đặt lịch hẹn
Đơn vị trực thuộc/lĩnh vực
Số di động
Email
Chọn ngày (Chỉ được hẹn trước trong vòng 02 tuần)
Chọn thời gian (Các ô màu xanh hoặc
màu cam đã có lịch hẹn)
Thời gian cụ thể để chọn chỉ hiển thị nếu đã chọn đơn vị và ngày
Số người giao dịch
Thủ tục đề nghị làm việc
Xác nhận an ninh: Đánh dấu vào ô "Tôi không phải người máy" và chọn hình ảnh theo yêu cầu để kiểm tra an ninh.
Gửi đăng ký© Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng - 2024