ĐĂNG KÝ HẸN GIỜ GIAO DỊCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ CÔNG
  • 1 Nhập thông tin đăng ký, đảm bảo
    Điện thoại và Email chính xác
  • 2 Cơ quan nhà nước xác nhận trong 04 giờ
    làm việc kể từ thời điểm đăng ký
  • 3 In Phiếu hẹn giờ (từ Email)
    và đến thực hiện giao dịch

Hướng dẫn: Nhập đầy đủ biểu mẫu để đăng ký và hoàn thành Bước 1. Cơ quan nhà nước sẽ xác nhận thời gian hẹn cụ thể trong 04 giờ làm việc, gửi thông báo qua email và tin nhắn SMS.
Họ và tên
Đơn vị đặt lịch hẹn
Đơn vị trực thuộc/lĩnh vực
Số di động
Email
Chọn ngày (Chỉ được hẹn trước trong vòng 02 tuần)
Chọn thời gian (Các ô màu xanh hoặc
màu cam đã có lịch hẹn)
Thời gian cụ thể để chọn chỉ hiển thị nếu đã chọn đơn vị và ngày
Số người giao dịch
Thủ tục đề nghị làm việc
Xác nhận an ninh: Đánh dấu vào ô "Tôi không phải người máy" và chọn hình ảnh theo yêu cầu để kiểm tra an ninh.
Gửi đăng ký© Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng - 2020