ĐĂNG KÝ HẸN GIỜ KHÁM CHỮA BỆNH
  • 1 Nhập thông tin đăng ký, đảm bảo
    Điện thoại và Email chính xác
  • 2 Hệ thống gửi tin nhắn SMS thông báo và Phiếu hẹn giờ đến Email đã đăng ký
  • 3 In Phiếu hẹn giờ (từ Email)
    và đến thực hiện giao dịch

Hướng dẫn:
Đơn vị đăng ký
Họ và tên
Ngày sinh
Số di động
Email
Chọn ngày (Chỉ được hẹn trước trong vòng 02 tuần)
Chọn thời gian (Các ô màu xanh đã có lịch hẹn). Lưu ý: Không thực hiện hẹn giờ khám chữa bệnh vào các ngày lễ, tết
Thời gian cụ thể để chọn chỉ hiển thị nếu đã chọn ngày
Số người đến khám trong cuộc hẹn. Ví dụ đặt lịch hẹn để khám cho mẹ và con là 02
Yêu cầu khám
Xác nhận an ninh: Đánh dấu vào ô "Tôi không phải người máy" và chọn hình ảnh theo yêu cầu để kiểm tra an ninh nếu có.
Gửi đăng ký© Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng - 2024